Przypisywanie ról i ich rodzaje – WordPress

Dodawanie uprawnień konkretnemu użytkownikowi, daje możliwość sprawnego zarządzania stroną. Dodatkowe uprawnienia to większa kontrola nad treścią oraz mniejsze ryzyko, że niechciana osoba będzie miała możliwość angażowania się w aspekty techniczne naszej witryny.

 

Jakie role możemy nadać?

WordPress daje możliwość ustalenia poszczególnych ról. Mamy do wyboru poniższe możliwości:

  • Administrator
  • Redaktor
  • Autor
  • Współpracownik
  • Subskrybent
  • Super Administrator w Multisite

Korzystając z niektórych wtyczek możemy posiadać dodatkowe role jak np. SEO Manager. Powyższy CMS nie pozwala na edycję uprawnień, jednak istnieją zewnętrzne wtyczki, które dają możliwość takiej zmiany.

 

1. Rola administratora

Jest to najwyższa rola, jaką można otrzymać. Osoba ją posiadająca ma pełną i nieograniczoną możliwość dodawania i edycji informacji, zarządzania pozostałymi rolami innych użytkowników oraz ma dostęp do kwestii technicznej strony. Ma dostęp do przeprowadzania aktualizacji, konfiguracji i instalacji wtyczki.

 

2. Rola redaktora

Redaktor to o krok niższy szczebel niż administrator. Ma dostęp do menadżera witryny, może zarządzać publikowaną treścią nawet wtedy, gdy nie jest ich autorem. W przeciwieństwie do administratora nie może zarządzać kwestiami technicznymi oraz rolami, nie posiada również uprawnień do przeprowadzania aktualizacji wtyczek.

 

3. Rola autora

Posiadając rolę autora mamy możliwość zarządzania wpisami, ale wyłącznie własnymi! Autor może publikować pliki oraz przeglądać komentarze przez ich zatwierdzeniem.

 

4. Rola współpracownika

Rola współpracownika ogranicza się do edytowania i dodawania wpisów bez możliwości jej publikacji. Jego wpisy są zapisywane w formie szkiców, a ich publikację musi dokonać redaktor bądź administrator. Współpracownik nie ma możliwości dodawania również zdjęć do swoich wpisów.

 

5.Rola subskrybenta

Jedną z podstawowych ról w WordPress jest rola subskrybenta. Daje ona możliwość zalogowania się do panelu i zarządzania własnych profilem. Komentowanie wpisów to jedyne do czego ma prawo osoba posiadająca powyższą rolę.

 

Super Administrator w Multisite

Rolę super administratora można uruchomić posiadając sieć multisite. Gdy ją posiadamy mamy takie same funkcje jak administrator z dodatkowym bonusem w postaci administrowania całą siecią witryn.

 

Zmiana uprawnień

Każda rola posiada określone uprawnienia. WordPress nie posiada możliwości bezpośredniej zmiany uprawnień, możemy to wykonać jedynie za pomocą odpowiedniej wtyczki – User Role Editor.

 

WordPress daje nam możliwość przydzielania różnych ról poszczególnym użytkownikom. W ten sposób mamy kontrolę nad tym, co może a czego nie może robić na naszej witrynie, minimalizując ryzyko powstania problemu.